AI
CONTACT CENTER
Wielokanałowy
system
contact center
wspierany przez
sztuczną
inteligencję (AI)